1.3.5 Vô hiệu hoá chức năng máy ảnh và micro trên điện thoại di động của bạn

1.3.5 Vô hiệu hoá chức năng máy ảnh và micro trên điện thoại di động của bạn


Kể cả Mark Zuckerberg, người sáng lập của Facebook còn dán băng dính lên camera trên laptop của mình để ngăn những người sử dụng phần mềm độc hại có thể quan sát mọi bước đi của anh ta. Để giảm thiểu khả năng có sự xâm nhập của bên thứ ba mờ ám như vậy, hãy che camera trên thiết bị của bạn bằng băng dính hoặc tắt chức năng camera và micrô trên thiết bị của bạn.

Để tìm hiểu thêm thông tin về chức năng vô hiệu hóa trên máy Mac, hãy xem:

và cho một sản phẩm Windows:

Để tắt micrô có sẵn trên máy Mac, hãy xem:

https://www.youtube.com/watch?v=HVQtrRd2dJw

và để xem thiết bị chạy trình duyệt Windows:

https://www.youtube.com/watch?v=ECRzidiXDOA[:dz]