2.1 Thực hiện phỏng vấn có cấu trúc


Các cuộc phỏng vấn có cấu trúc gần giống với các cuộc khảo sát nhỏ – đây là một cách thực hiện có tổ chức để thiết lập dữ liệu trong trường hợp không có tài liệu chính thức. Bạn sẽ cần một danh sách các câu hỏi đã được chuẩn hóa với hy vọng sẽ thu về các dữ liệu định lượng. Mặc dù vậy, bạn vẫn có thể tuỳ cơ ứng biến và bổ sung các câu hỏi khác nếu có chi tiết mới xuất hiện trong các cuộc trò chuyện riêng.

(1) Tổng hợp một danh sách đẩy đủ các câu hỏi để có thể dự trù sẵn các sự kiện có khả năng xảy ra. Ví dụ, hãy hỏi các nguồn tin xem liệu họ có thể nhớ khi điều gì đó xảy ra lần đầu tiên. Theo cách này, bạn có thể đánh giá được là một vấn đề nào đó bắt đầu vào lúc nào (ví dụ, các vụ hãm hiếp hoặc tấn công do một kẻ lạ mặt, hoa màu bị chết, đường xá xuống cấp, người dân địa phương mất tích), nguyên nhân có khả năng là gì (ví dụ, người được hỏi có thể nói những điều như “Đó là thời điểm cùng lúc có sự việc X cũng xảy ra”) và phản ứng của người khác về một sự kiện (“Chúng tôi quyết định chuyển đến thị trấn X”).

(2) Hỏi tất cả các nguồn tin cùng một bộ câu hỏi.

(3) Đặt câu hỏi chính xác, nhắm đến các thông tin cụ thể và ghi lại câu trả lời chính xác. Đây là một phương pháp phỏng vấn trong đó các câu hỏi đóng có thể giúp thu về câu trả lời với mục đích để khẳng định chắn chắn, dù bạn cũng vẫn mong muốn có câu trả lời mang tính biểu cảm và có sắc thái. Tựu chung lại, những câu trả lời này có thể được sử dụng để xây dựng cơ sở dữ liệu của riêng bạn.