Chương 6 Tin Nóng Độc Quyền

Chương 6 Tin Nóng Độc Quyền

Nguồn tin con người là một trong những tài sản lớn nhất của phóng viên điều tra. Nếu các nguồn tin đủ tin tưởng bạn, họ sẽ mang đến cho bạn những tin độc quyền có sức vang lớn. Trong chương này, chúng tôi thảo luận về cách xây dựng mối quan hệ với các nguồn tin và chiếm được lòng tin của họ để họ sẵn sàng chia sẻ thông tin. Một phần của chương này sẽ nói về khả năng phân biệt giữa một chuyên gia trong một lĩnh vực với một kẻ giả mạo. Phần còn lại tập trung vào cách nhận ra các nhà vận động hành lang và những người làm quan hệ công chúng đang cố gắng tác động đến các nhà báo bằng cách thức của mình.