2.1.2 Xử lý trường hợp bị đe doạ và hăm doạ

2.1.2 Xử lý trường hợp bị đe doạ và hăm doạ


Nếu “thủ phạm” của bạn là một nhân vật có thế lực và nguy hiểm, bạn nên tránh đối đầu cá nhân và thay vào đó hãy gửi câu hỏi đến văn phòng của ông ta. Điều này cho phép bạn tránh bước chân vào “lãnh thổ” của họ hoặc lộ mặt trước các đồng minh hoặc người ủng hộ của họ. Kiểu phỏng vấn này sẽ không mang lại nhiều màu sắc như một cuộc phỏng vấn trực diện, nhưng ít nhất, bạn sống thêm được một ngày nữa để thực hiện phóng sự.

Hãy tìm hiểu xem tờ báo hoặc cơ quan của bạn có thể làm những gì để hỗ trợ hoặc bảo vệ bạn. Nếu bạn là một phóng viên tự do thì hãy đảm bảo rằng bạn đã có một số cơ cấu hỗ trợ của riêng mình.

Việc yêu cầu một cá nhân hoặc một tổ chức có thế lực cho ý kiến về một vấn đề nghiêm trọng có thể dẫn đến các mối đe dọa về pháp lý cũng như xâm phạm thân thể. Các mối đe dọa pháp lý có thể được đưa ra dưới hình thức khiến tổng biên tập phải cho ngừng phóng sự – điều này hoàn toàn có khả năng xảy ra. Nhưng nếu các thông tin của bạn có cơ sở vững chắc, hãy thử thuyết phục tổng biên tập rằng thông thường, những người như thế này sẽ không khởi kiện báo tội bôi nhọ, phỉ báng như họ đe doạ. Một trong những lý do lớn nhất là một vụ kiện cáo ra toà có thể tạo điều kiện có lợi để bạn được tự do công bố những bằng chứng mà họ đang che giấu. Nếu bạn đang phải đối phó với các cá nhân trả đũa bạn bằng sự hăm doạ, truy tố hoặc đưa ra bất kỳ đe dọa nào khác thì hãy liên hệ các tổ chức này để được giúp đỡ: “Ủy ban bảo vệ phóng viên” hoặc ‘Phóng viên không biên giới”.

Bạn có thể tìm hiểu thêm thông tin tại: https://www.cpj.org/about/ or https://rsf.org/en.

Tổng quan về các tổ chức hỗ trợ phóng viên gặp nguy hiểm: http://gijn.org/2014/07/14/new-resource-guide-emergency-assistance/ .


Sau khi đánh giá các nguồn tin được chọn và xác định nơi gặp gỡ, bước tiếp theo là tiến hành phỏng vấn. Chương sau đây sẽ thảo luận về cách lập kế hoạch cho các câu hỏi phỏng vấn, cách ứng xử trong thời gian thực hiện phỏng vấn và nói rõ hơn về các quy tắc quan trọng để thành công.