3.2 Tránh xa sự tranh cãi


Tại một số thời điểm trong cuộc phỏng vấn, bạn có thể phải đặt những câu hỏi khiến người được phỏng vấn khó chịu, chẳng hạn như câu hỏi về những mối liên kết bị cáo buộc của ông/bà ta với các tổ chức khủng bố hoặc một vụ việc được đồn đại. Bạn có thể hỏi các nguồn tin câu hỏi như: “Các cuộc phỏng vấn của tôi cho đến nay đã tạo ra những quan điểm trái ngược nhau về việc liệu có phải…. không?”, “Tổng biên tập của tôi nói trước tôi sẽ không thể ra về mà không hỏi ông/bà về …?” Hù doạ, nhưng không nói dối, không tiết lộ tên của các nguồn tin khác. Ví dụ, bạn có thể nói: “Ông/bà có thể muốn biết là một nguồn tin khác đã cho tôi biết rằng anh ấy đã nhìn thấy ông/bà….” Hoặc “Có tin đồn nói rằng ông/bà đã.. tuy nhiên tất cả chúng ta đều biết những tin đồn không phải là nguồn đáng tin cậy”.