Chương 8 Viết Phóng Sự

Chương 8 Viết Phóng Sự

Một phóng sự đã được điều tra một cách xuất sắc vẫn có thể thất bại nếu phóng sự đó không được tổ chức tốt và không có kịch bản tốt. Phóng sự đó phải đáng tin cậy đối với độc giả, và vì vậy các thông tin phải cập nhật và kịp thời. Việc sử dụng trích dẫn lời nói của những người có liên quan và các nhân vật có tên tuổi cho thấy sự cần thiết phải thực hiện phóng sự sẽ nhấn mạnh tầm quan trọng của tác phẩm. Các đồ thị, biểu đồ và sơ đồ cũng góp phần giúp độc giả hiểu rõ hơn về những khía cạnh phức tạp trong cuộc điều tra của bạn.