Sổ tay Báo chí Điều tra (IJM) là một dự án của Viện Konrad Adenauer Stiftung (KAS). Đây là dự án được Chương trình Truyền thông Châu Á của Viện KAS tại Singapore kết hợp với Chương trình truyền thông của viện KAS Đông Nam u tại Sofia, Bulgaria thiết kế với mục tiêu hỗ trợ giám sát báo chí toàn cầu. Chúng tôi liên tục cập nhật và từng bước dịch tài liệu này sang nhiều ngôn ngữ khác nhau.

Konrad_Adenauer-Stiftung (KAS) là một Viện chính trị của Đức. Tổ chức này mang tên của Thủ tướng đầu tiên của nước Đức, Konrad-Adenauer, người lãnh đạo nước Đức và người dân Đức trong công cuộc xây dựng lại nền dân chủ sau cơn sang chấn tâm lý tập thể do hậu quả của thảm hoạ diệt chủng Holocaust và Thế chiến II. Ngày nay, với hơn 120 văn phòng trên khắp thế giới, Viện KAS là một tổ chức toàn cầu, tích cực góp phần thúc đẩy Dân chủ, Kinh tế thị trường xã hội và Nhà nước Pháp quyền.