WHAT'S NEW?
  • Don’t miss the newest edition – The Chinese manual READ MORE
  • New: Case studies on investigative reporting from the Balkans READ MORE
  • Great news for journalists from Nepal: Our Nepali edition is online! READ MORE

Оновчтой асуулт асуух нь

Ярилцлага бол (эрэн сурвалжлах ч бай, өөр төрлийнх ч бай) сэтгүүл зүйн үндсэн элементүүдийг агуулдаг. Гэвч эрэн сурвалжлах ярилцлагын хувьд илүү их бэлтгэсэн, сэдвээ (түүхээ) ухаж ойлгосон, өөрийн эх сурвалжаар дамжуулан судалгаа хийчихсэн байх ёстой. Ингэснээр оновчтой асуулт асууж чадна. Эрэн сурвалжлах сэтгүүл зүй нь эмзэг мэдрэмтгий, зөрчил маргаантай бөгөөд заримдаа хэн нэгний нэр хүндийг ч сэвтүүлэх аюултай. Тийм ч учраас ярилцлага хийх ур чадвараа хурцалж, ямар төрлийн асуултыг хэрхэн, хэзээ асуухаа бэлтгэх нь хамгаас чухал. Ярилцлага хийх үедээ ёс зүйн хэм хэмжээг ч анхаарах шаардлагатай.