Chương 7 Đặt Câu Hỏi Đúng

Chương 7 Đặt Câu Hỏi Đúng

Phỏng vấn là một yếu tố quan trọng của báo chí. Đặc biệt với phóng sự điều tra, phỏng vấn đòi hỏi phóng viên phải chuẩn bị nhiều hơn, hiểu rõ hơn về phóng sự của mình và nghiên cứu kỹ về nguồn tin để có thể đưa ra các câu hỏi phù hợp. Báo chí điều tra có thể nhạy cảm, gây tranh cãi và thậm chí gây tổn hại đến danh tiếng. Đó là lý do tại sao việc trau dồi kỹ năng phỏng vấn là vô cùng quan trọng để bạn nắm rõ cần đặt các loại câu gì, hỏi như thế nào và theo trình tự nào. Ngoài ra, phóng viên còn phải cân nhắc các vấn đề đạo đức khi thực hiện phỏng vấn.