Chương 3 Lập Kế Hoạch

Chương 3 Lập Kế Hoạch

Chương này hướng dẫn các bạn về các công đoạn khác nhau của bước lập kế hoạch cho một phóng sự điều tra. Từ việc tự đặt câu hỏi và thăm dò nguồn tin cho đến việc thuyết phục ban biên tập về ý tưởng phóng sự và chuẩn bị ngân sách, mỗi ví dụ trong chương này đều cho thấy việc lập kế hoạch là phần không thể thiếu được đối với bất kỳ dự án phóng sự điều tra nào. Chương này sẽ giới thiệu với các bạn cách nhận biết các nguồn tin đáng tin cậy và ghép nối các chi tiết của phóng sự thành một câu chuyện thú vị bằng phương pháp làm phóng sự dựa trên bằng chứng.