3. Quản lý thời gian của bạn

3. Quản lý thời gian của bạn


Bản chất của báo chí là luôn phải đối mặt với thời hạn giao nộp tin bài – Trong thời đại ngập tràn thông tin như hiện nay, mọi bài báo đều phải có điểm thu hút, hoặc đáng đưa lên mặt báo để độc giả muốn đọc. Dưới đây là một số lời khuyên cho bạn.