Chương 2 Lên Đường Tìm Ý Tưởng!

Chương 2 Lên Đường Tìm Ý Tưởng!

Mọi phóng sự đều bắt đầu với một ý tưởng. Chương này giải thích về việc những ý tưởng này có thể bắt nguồn từ đâu. Đó có thể là sự truyền cảm hứng từ các tờ báo, qua trao đổi với các nguồn tin, gặp gỡ những người có tầm ảnh hưởng hoặc chú ý đến các diễn biến mới. Chương này cũng sẽ tập trung vào các mạng xã hội và vai trò của mạng xã hội trong việc theo dõi tin tức và lấy đầu mối thông tin. Báo chí điều tra tựu chung chính là tự bản thân bạn bước ra khỏi vùng thoải mái của mình, khám phá những điều chưa biết và chấp nhận những rủi ro được tính toán trước.