1. Chuẩn bị cho một cuộc phỏng vấn

1. Chuẩn bị cho một cuộc phỏng vấn


Một cuộc phỏng vấn, giống như các hành vi giao tiếp khác, là một quá trình hai chiều. Những gì bạn gặt hái được phụ thuộc vào cả bạn và cả người được phỏng vấn. Một cuộc phỏng vấn tốt khiến cả hai cảm thấy giống như đang trò chuyện, nhưng thực chất đó chính là một phần của chiến lược để có được câu trả lời bạn cần.

Trước khi phỏng vấn, bạn nên nghiên cứu kỹ lưỡng chủ đề phóng sự và sự liên quan giữa nguồn tin của bạn với chủ đề đó. Bạn cần xem lại các tài liệu hoặc các bài báo để nắm được bối cảnh hoặc lịch sử của đề tài phóng sự. Đổi lại, làm như vậy sẽ giúp bạn đóng khung các câu hỏi thích hợp và định hướng cho bạn có được những giải thích cụ thể. Lên kế hoạch cho nhiều cuộc phỏng vấn với nhiều người khác nhau. Nếu không làm như vậy, bạn có nguy cơ bị phụ thuộc vào chỉ một vài người, hoặc những nguồn tin ở cách xa hiện trường của sự việc.

Chẳng hạn, bạn sẽ hiểu rõ hơn về cách các đơn vị sử dụng lao động bóc lột công nhân khi bạn đến một nơi mà công nhân nông trại, công nhân công nghiệp hoặc công nhân lao động khác đang bị cho nghỉ việc mà không được bồi thường. Bạn sẽ không thể có được thông tin như vậy nếu trông cậy vào nhân viên làm việc cho một tổ chức phi chính phủ trong một thành phố lớn. Liên hệ những gì bạn thấy trong thực tế với các tài liệu chính sách về vấn đề này, hoặc với những lời hứa hẹn của các quan chức và ngân sách. So sánh những phát hiện của bạn với những gì đã xảy ra ở những nơi tương tự, hoặc thậm chí ở những thời điểm khác nhau trong lịch sử. Bước chuẩn bị này giúp bạn đặt các câu hỏi phù hợp và gợi mở các thông tin cần cho phóng sự của bạn.