1.3. Kiểm tra thiết bị


Đảm bảo thiết bị ghi âm và ghi chép của bạn hoạt động tốt và luôn mang theo phụ kiện (bút, máy ghi âm, pin, thẻ SD, v.v.). Nếu bạn cần người được phỏng vấn ký Giấy uỷ quyền phát hành thông tin cho cuộc phỏng vấn thì hãy đảm bảo là bạn có mang sẵn một bản. Điều này đặc biệt quan trọng đối với các cuộc phỏng vấn dài, cần chia thành nhiều kỳ. Nhưng việc này không cần áp dụng đối với người phát ngôn của công ty hoặc tổ chức chính trị – theo mô tả công việc của họ thì khi họ đồng ý phỏng vấn, bạn có thể sử dụng thông tin theo cách của mình. Tuy nhiên, họ có quyền khiếu nại nếu họ không thích cách trình bày của bạn.