အခန်းများ

အခန်းများ

ဤအခန်းတွင် စုံစမ်းဖော်ထုတ်ခြင်း သတင်းပညာ၏ လက်တွေ့လုပ်ငန်းများ၊ ရည်ရွယ်ချက်နှင့် ဦးတည်ချက်များကို ဖွင့်ဆိုရှင်းလင်းထား ..
မည်သည့်သတင်းဖြစ်ရပ်မဆို စိတ်ကူးတစ်ခုမှ စတင်ခြင်းဖြစ်ရာ ဤအခန်းတွင် ထိုစိတ်ကူးများကို မည်သို့ စတင်ရမည်ကို ရှင်းပြထား…
စုံစမ်းဖော်ထုတ်မှုသတင်းတစ်ပုဒ်အတွက် လျှောက်လှမ်းရမည့် အဆင့်များကို ဤအခန်း၌ လေ့လာနိုင်သည်။ မိမိကိုယ်ကိုယ် …
စုံစမ်းဖော်ထုတ်သူ သတင်းသမားများသည် သုတေသနပြုလုပ်စဉ်အတွင်း မိုဘိုင်းဖုန်းနှင့် ကွန်ပျူတာတို့ထဲတွင် အချက်အလက်ပေါင်း …
ဤအခန်းတွင် စုံစမ်းဖော်ထုတ်သူ သတင်းသမားတစ်ဦး လုပ်ငန်းစတင်နိုင်ရန်လိုအပ်သည့် အခြေခံသုတေသန စွမ်းရည်များအကြောင်း …
လူပုဂ္ဂိုလ်သတင်းရင်းမြစ်များသည် စုံစမ်းဖော်ထုတ်သူ သတင်းသမားများအတွက် အကြီးမားဆုံးသော တန်ဖိုးရှိပစ္စည်းများထဲတွင် အပါအဝင်ဖြစ်သည်။ သင့်ကို ယုံကြည်မှုရှိသည်နှင့်အမျှ …
အင်တာဗျူးများသည် သတင်းပညာ၏ အခရာကျသော အင်္ဂါရပ်ဖြစ်သည်။ သို့သော် စုံစမ်းဖော်ထုတ်သတင်းရေးသားမှုတွင် အင်တာဗျူး …
ထူးချွန်စွာ စုံစမ်းဖော်ထုတ်ထားသောသတင်းတစ်ပုဒ်သည် ကောင်းမွန်စွာဖွဲ့စည်းရေးသားနိုင်ခြင်းမရှိလျှင် ကြွကြွရွရွ ရှိလိမ့်မည် မဟုတ်ချေ။ စာဖတ်သူ၏ …