1. Bảo mật dữ liệu của bạn

1. Bảo mật dữ liệu của bạn


Bảo mật dữ liệu là phần việc rất quan trọng, đặc biệt nếu bạn đang điều tra một đề tài gây tranh cãi, có liên quan đến các thế lực mạnh và ở một đất nước ít tôn trọng quyền tự do của con người. Những người không muốn phóng sự của bạn được xuất bản sẽ tìm cách thao túng hoặc dò la nghiên cứu của bạn. Việc lúc nào cũng phải canh chừng khiến bạn mệt mỏi, tuy nhiên sẽ là một điều khôn ngoan khi tự hỏi mình rằng: người nào sẽ muốn ngăn cản việc công khai phóng sự điều tra này. Bạn cũng nên cân nhắc thêm các câu hỏi khác như: Những cá nhân này dùng phương tiện gì để dò la nghiên cứu của bạn? Nghiên cứu của bạn dựa trên các nguồn tin con người hay nguồn tin kỹ thuật số? Bạn có những công cụ bảo mật nào để bảo vệ công việc của mình?

Hiển nhiên là các nguồn tin của bạn cũng cần phải có biện pháp phòng ngừa. Phải đảm bảo họ biết các công cụ bảo mật để tránh bị xâm nhập thông tin. Tuy nhiên, hãy lưu ý rằng mọi thứ không bao giờ an toàn 100 phần trăm. Bạn chỉ có thể khiến cho đối thủ phải khó khăn hơn, tốn kém hơn và tốn thời gian hơn khi cố gắng truy cập thiết bị và thông tin được lưu trữ trên thiết bị đó của bạn.

Chương này sẽ đưa ra tổng quan về các chiến lược bảo mật để giúp bảo vệ các thiết bị của bạn. Trước khi cài đặt bất kỳ phần mềm nào (trong trường hợp này là các phần mềm được đề xuất), hãy kiểm tra phiên bản mới nhất của mỗi ứng dụng bởi vì Internet luôn thay đổi. Đừng tiếc tiền chi vào các dịch vụ như vậy. Trên thị trường lúc nào cũng sẵn các phiên bản phần mềm cả miễn phí và trả phí. Bạn hãy xem chương trình nào phù hợp với nhu cầu của bạn nhất, sau đó quyết định sử dụng phiên bản nào. Chúng tôi khuyên bạn nên xem xét tính khả dụng của phần mềm mã nguồn mở cho phép các chuyên gia CNTT khác tìm kiếm mã nguồn và đảm bảo tính bảo mật của phần mềm. Khả năng rò rỉ bảo mật thường sẽ được phát hiện rất nhanh đối với phần mềm mã nguồn mở, đặc biệt là so với phần mềm sở hữu tư nhân là những phần mềm thường không hiển thị mã nguồn – điều này có nghĩa là không ai ngoài chủ sở hữu có thể kiểm tra hoặc loại bỏ các mối đe dọa bảo mật.