2.1.1 Ký Tuyên bố cam kết bảo vệ


Một hình thức bảo vệ cho cả bạn và nhân chứng của bạn có thể là một bản tuyên bố được chứng nhận pháp lý, có ký tên và có người làm chứng: một bản tuyên thệ. Loại tuyên bố pháp lý này, được ký tắt trên mỗi trang và được ký với sự hiện diện của luật sư, được tòa án ở hầu hết các quốc gia chấp nhận và chứa đựng những hậu quả pháp lý quan trọng. Tuyên bố này là chỉ dấu rằng nguồn tin của bạn sẵn sàng xuất hiện tại tòa án và cung cấp bằng chứng nếu được yêu cầu. Để đảm bảo an toàn, nên để một luật sư đáng tin cậy giữ Bản tuyên thệ này. Nếu phóng sự của bạn kéo theo các thách thức hoặc hành động pháp lý thì sự tồn tại của bản tuyên thệ này sẽ tuyên bố rõ ràng với bất kỳ bên nào thách thức rằng nguồn tin của bạn đã được chuẩn bị để tiết lộ bản thân nếu được tòa án bảo vệ. Bản tuyên thệ này cũng bảo vệ bạn nếu nguồn tin của bạn rút lại câu chuyện sau đó.

Hãy cân nhắc xem bản tuyên thệ có giúp ích cho phóng sự của bạn hay không. Nguồn tin của bạn có thể bị hoảng sợ bởi hình thức của các tài liệu pháp lý đó, vì vậy bạn có thể trao đổi về vấn đề này sau khi đã chiếm được sự tin tưởng nguồn tin, hoặc phải dựa vào các phương pháp bảo vệ khác như hồ sơ đầy đủ thông tin và băng ghi âm.