1.1 Chính xác


Định nghĩa và ví dụ: Định nghĩa các từ chuyên môn và các thuật ngữ phức tạp để công chúng của bạn hiểu và duy trì nhất quán cách định nghĩa này từ đầu đến cuối. Đồng thời, hãy sử dụng các ví dụ để cụ thể hoá các khái niệm trừu tượng.

Cách nói chung chung không có chứng cứ thực tiễn: Hiểu rõ ý nghĩa và sự khác biệt giữa các thuật ngữ như “hầu hết”, “nhiều”, “một số” và “số ít”. Sử dụng những từ này một cách thích hợp. Hãy cẩn trọng với sự khác biệt giữa “hầu hết” và “nhiều”, và đặc biệt hơn là khi dùng từ “tất cả” hay “không một ai”. Một việc gì đó được cho “là nguyên nhân” hay “là một trong những nguyên nhân”? Là “luôn luôn” hay “thường xuyên”? Biến những điều chung chung thành cụ thể bằng việc sử dụng các ví dụ thực tiễn, và nêu rõ tên tuổi của các nhân vật.

Chứng minh lập luận: Củng cố mọi luận điểm đưa ra bằng các chi tiết cụ thể. Không tấn công cá nhân khi việc cần làm là chỉ trích một ý tưởng hoặc một hệ thống. Chỉ tập trung thảo luận thông tin và lý lẽ. Hãy để độc giả tự quyết định xem liệu những đặc ân được đưa ra trong một tình huống nào đó có mang một mục đích cụ thể nào không. Trong nhiều trường hợp, hãy để bằng chứng tự nói lên là đủ.

Trích dẫn phát ngôn của các nhà chức trách làm bằng chứng: Liệt kê ưu và nhược điểm của việc này, và đánh giá chúng một cách cân bằng. Một điều quan trọng nữa là tập trung vào các lý do đằng sau những hành động của chính quyền. Tại sao một người nào đó lại nói điều gì đó? Hãy trao đổi với nhiều chứ không chỉ một nguồn tin có liên quan để giúp nghiên cứu thông tin nền và lấy trích dẫn.

Thành kiến, định kiến ​​hoặc cảm xúc: Tránh định kiến ​​- dù tích cực hay tiêu cực – sử dụng ngôn từ trung lập và đối xử với tất cả các nguồn tin với cùng một sự hoài nghi tích cực.

Đặt câu hỏi “thì sao?”: Một cách hay để nhớ lại xem thông tin bạn tìm được có phù hợp với giả thuyết bạn đưa ra hay không là hãy tự hỏi bản thân: “thì sao”? Nhìn chung, một phóng sự điều tra chính xác và có sức thuyết phục được viết dựa trên những chứng cứ có sức thuyết phục, chứ không phải dựa vào một lý lẽ đanh thép duy nhất. Khi bạn có rất nhiều bằng chứng, hãy đảm bảo những bằng chứng này kín kẽ và rõ ràng. Để làm được điều đó, bạn có thể quay lại gặp nguồn tin của mình và đề nghị họ giải thích các vấn đề chi tiết hơn. Bạn cũng có thể cần phải thiết lập bối cảnh ngay từ đầu. Việc này sẽ giúp công chúng hiểu được bối cảnh môi trường nơi diễn ra các hành động và hậu quả, bổ sung thông tin về việc những người liên quan có phương tiện, động cơ và cơ hội để làm những việc mà bạn cáo buộc hay không.